Regulamin - Dr Natura
DARMOWA KONSULTACJA W DOBORZE SUPLEMENTÓW (10:00 - 18:00). ZADZWOŃ! +48 516 626 313

Regulamin


Postanowienia ogólne

 • Właścicielem sklepu internetowego www.dr-natura.pl jest firma: Dr Natura Sp. Z O.O., ul.Biała 4 lok 25, NIP: 527-292-28-16.
 • Klientem naszego sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 • Kontakt z usługodawcą odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej – sklep@dr-natura.pl
  , telefonicznie pod numerami +48  519 474 583

Zakupy

 • Wszystkie produkty są fabrycznie nowe.
 • Zamówienia poprzez nasz sklep można składać 24 godziny na dobę.
 • Zamawiający składa zamówienie, zatwierdzając formularz zamówienia po skompletowaniu zamawianych pozycji w "koszyku" sklepu internetowego.
 • Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu jest jednoznaczny z zawarciem umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 • Wszystkie zamówienia złożone przez klienta są potwierdzane drogą mailową.
 • Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy sprzedaży.

Dane klienta

 • Zamawiający zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia.
 • Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu.
 • Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz zgłaszania żądania ich usunięcia.

Ceny

 • Wszystkie ceny są cenami brutto.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. 

Rabaty 

 • Klienci zarejestrowani w sklepie internetowym www.dr-natura.pl
   mają możliwość otrzymania stałego rabatu.
 • Wartość wszystkich zakupów (bez kosztów dostawy i zakupu usług) jest dodawana:

- po przekroczeniu wartości 1000 PLN klient otrzymuje rabat na cały asortyment produktów 3%,
- po przekroczeniu wartości 2000 PLN klient otrzymuje na cały asortyment produktów stały rabat 5%  
Realizacja Zamówienia 

 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
 • W przypadku braku zamówionego produktu na stanie, Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia.
 • Termin otrzymania przesyłki przez zamawiającego określony jest jako suma czasu realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) oraz czasu dostawy.
 • Zamówienie realizowane jest w najkrótszym możliwie terminie - do 7 dni roboczych od daty jego złożenia.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie do 7 dni roboczych, sklep poinformuje o tym zamawiającego drogą e-mailową. Zamawiający może w takim wypadku wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji lub zrezygnować z zamówienia.
 • Jeżeli zamawiający wybrał realizację na podstawie przedpłaty (przelew na konto), termin realizacji zamówienia zaczyna biegnąć z momentem otrzymania przedpłaty.
 • W przypadku wyboru płatności przelewu na konto i braku wpłaty po upływie 14 dni od jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.
 • Tytułem przelewu powinien być: nr zamówienia.
 • Do każdego zakupionego produktu w sklepie internetowym www.dr-natura.pl
   dołączany jest dowód sprzedaży lub faktura VAT.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a także w przypadku gdy zamawiający zalega wobec sklepu z płatnością.

Dostawa

 • Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres zamawiającego poprzez doręczyciela przesyłek. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki.
 • W przypadku jednorazowego zamówienia powyżej 500 PLN koszt wysyłki wynosi odpowiednio:

- InPost (Paczkomat) – przedpłata na konto - 0 PLN
- Pocztex - za pobraniem - paczka priorytetowa - 10 PLN
- Odbiór osobisty - 0 PLN

 • Zamówienia poniżej wartości 500 PLN koszt wysyłki wynosi odpowiednio:

- InPost (Paczkomat) – przedpłata na konto - 11 PLN
- Pocztex - przedpłata na konto - paczka ekonomiczna - 11 PLN
- Pocztex - przedpłata na konto - paczka priorytetowa - 13 PLN
- Pocztex - za pobraniem - paczka priorytetowa - 23 PLN
- Odbiór osobisty - 0 PLN

 • Chwilą wydania towaru jest moment odebrania towaru z magazynu firmy, a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). Wysyłając towar do Państwa, www.dr-natura.pl zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności jej nienaruszalności (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).
 • Zamawiający powinien sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. Podstawą do uwzględnienia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych wynikłych przed doręczeniem przesyłki jest protokół spisany w obecności doręczyciela.
 • W przypadku niedoręczenia zamówienia z winy kupującego (zły adres dostawy, nieobecność adresata pod wskazanym adresem, odmowa przyjęcia), zamówienie zostaje anulowane i może zostać ponownie wysłane na koszt kupującego.

Wysyłki zagraniczne

 • Warunki wysyłki towaru za granicę:

- Koszty wysyłki są uzależnione od ilości i wagi produktów oraz strefy doręczenia według cennika Pocztex – Cennik usług zagranicznych – paczka pocztowa priorytetowa - http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,zagraniczny_paczka_pocztowa.html
- Płatność tylko przedpłata.

 • W przypadku zamówień przesyłek za granicę prosimy o kontakt mail: 

 
Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumentowi przysługuje prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Na złożenie (w formie pisemnej) oświadczenia przysługuje czternastodniowy termin liczony od dnia otrzymania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dołączyć wysyłając towar do sprzedawcy.
 • Zwracany towar powinien znajdować się w stanie nienaruszonym, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi konsument. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić w terminie 14 dni w uzgodnionej formie. Zwracany towar przysłany do sprzedawcy za pobraniem nie podlega rozpatrzeniu.

Reklamacje 

 • Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji względem uszkodzonego towaru w trakcie transportu jest spisanie w obecności dostawcy "Protokołu Reklamacji".
 • Towar przyjęty do reklamacji zostaje wymieniony na identyczny lub inny uzgodniony z Klientem. W takim przypadku sklep ponosi koszt wysyłki niewadliwego towaru do Klienta.
 • Jeśli otrzymany towar nie pokrywa się z zamówieniem (czegoś brakuje) do reklamacji potrzebny będzie protokół odbioru niekompletnego zamówienia spisany przy kurierze, poświadczający brak jakiegoś towaru.
 • Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 • Zamawiający zwraca reklamowany towar odsyłając go przesyłką pocztową na adres: 00-681 Warszawa, ul. Hoża 39. Sklep Zdrowie z Naturą. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych "za pobraniem". W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zamawiający otrzymuje przesyłkę z wymienionym towarem przesłaną na koszt sklepu. W przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, zamawiający otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar.
 • Zwroty pieniężne, w przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, dokonywane są w terminie 10 dni od spełnienia łącznie następujących warunków:

- Nadesłania przez zamawiającego zwracanego towaru wraz z paragonem
- Nadesłania przez zamawiającego podpisanego dokumentu zwrotu towaru.
Prawa autorskie 

 • Zawarte w serwisie materiały podlegają ochronie praw autorskich.

Zakończenie

 • Spory wynikłe z transakcji między zamawiającymi a sklepem rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby sklepu.